Gaetano & Simone    Photos 17 - 32                                               Monlero Wedding Photography

1-16 | 17-32 | 33-48 | 49-64                                                                                                                Click on small thumbnail image to view enlarged photograph

Back to Welgelee wedding photo Gallery